Copyright 2024 - Custom text here

ไอทีสร้างสรรค์:Robot Activity

            20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และ คณะ พร้อม ศ.ดร.อภิรัช  เข้าเยี่ยมชมห้อง KVC-Cisco Innovation Center โดยมีผู้เรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธิตระบบ AI บนสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ

f t g m