Copyright 2024 - Custom text here

ไอทีสร้างสรรค์:KKU-Robot Innovator

      ผู้เรียน และ ผู้สอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วอศ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ KKU-Robot Innovator Camp 2021 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2563 

 

f t g m