Copyright 2024 - Custom text here

ไอทีสร้างสรรค์:Robot Show

       3 มีนาคม 2564 ท่าน มณฑล  ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.นิติ นาชิด ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมความเป็น Digital Excellence Centre ของ สาขาไอที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีผู้เรียนนำเสนอข้อมูลอย่างชำนาญ...

 

f t g m