Copyright 2024 - Custom text here

ไอทีสร้างสรรค์:คนพันธุ์ไมซ์

           5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาและประชุมออนไลน์ ในงาน Mice Meeting โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 600 กว่าคน ใช้เทคโนโลยี Cisco WebEx

 

f t g m