• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • Description slide 7

Copyright 2024 - Custom text here

Experience : ประสบการณ์

Expert : ความเชี่ยวชาญ

Excellence : ความเป็นเลิศ

เด็กไอที คว้ารางวัลเหรียญทอง นวัตกรรม Ai ระดับชาติ

ผู้เรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดย นายภัทราวุฒิ วโรพัฒน์ นางสาวธิรดา หลาวทอง และนายภูพาน เจริญเชื้อ   คว้ารางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ ระดับชาติ ระบบแจ้งเตือนเพลิงใหม่อัจฉริยะ  (คลิ๊ก)

ไอทีสร้างสรรค์:คนพันธุ์ไมซ์

           5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาและประชุมออนไลน์ ในงาน Mice Meeting โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 600 กว่าคน ใช้เทคโนโลยี Cisco WebEx

 

ไอทีสร้างสรรค์:Robot Activity

            20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และ คณะ พร้อม ศ.ดร.อภิรัช  เข้าเยี่ยมชมห้อง KVC-Cisco Innovation Center โดยมีผู้เรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธิตระบบ AI บนสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ไอทีสร้างสรรค์:Robot Show

       3 มีนาคม 2564 ท่าน มณฑล  ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.นิติ นาชิด ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมความเป็น Digital Excellence Centre ของ สาขาไอที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีผู้เรียนนำเสนอข้อมูลอย่างชำนาญ...

 

ไอทีสร้างสรรค์:KKU-Robot Innovator

      ผู้เรียน และ ผู้สอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วอศ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ KKU-Robot Innovator Camp 2021 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2563 

 

f t g m