• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • Description slide 7

Copyright 2024 - Custom text here

Experience : ประสบการณ์

Expert : ความเชี่ยวชาญ

Excellence : ความเป็นเลิศ

ไอทีอาสา:ช่วยน้อง ๆ บ้านลูกรัก

         ผู้เรียน ผู้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการ ไอที อาสา ช่วยเหลือ ดูแล น้อง ๆ ในบ้านลูกรัก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 อิ่มบุญ อิ่มหัวใจ ให้ไม่มีมากไป...

f t g m