ไอทีทำดี:ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

Category: ไอที อาสา
Published: Tuesday, 27 April 2021 00:07
Written by Super User
Hits: 3317

ผู้เรียนและผู้สอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำความดี ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีและคณะสงฆ์ บรรยายธรรมเทศนา...