ไอทีสร้างสรรค์:Robot Show

Category: กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
Published: Sunday, 25 April 2021 16:13
Written by Super User
Hits: 3984

       3 มีนาคม 2564 ท่าน มณฑล  ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.นิติ นาชิด ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมความเป็น Digital Excellence Centre ของ สาขาไอที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีผู้เรียนนำเสนอข้อมูลอย่างชำนาญ...