ไอทีสร้างสรรค์:คนพันธุ์ไมซ์

Category: กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
Published: Sunday, 25 April 2021 16:24
Written by Super User
Hits: 2883

           5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาและประชุมออนไลน์ ในงาน Mice Meeting โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 600 กว่าคน ใช้เทคโนโลยี Cisco WebEx